VÄLKOMMEN TILL CIRKELN!

NYFIKEN PÅ NYA SÄTT ATT MÖTAS?

BEKVÄM MED ATT TA EMOT HJÄLP?

MODIG NOG ATT ÖPPNA DIN DÖRR?

AKTUELLT: Nästa Cirkel-mingel 20.3.2018!

Cirkel-grupperna matchas för tillfället i första hand på Cirkel-minglet, som ordnas en gång i månaden på Luckan i Helsingfors*.  I minglet deltar personer som redan varit med i en Cirkel, sådana som väntar på en grupp och sådana som bara är nyfikna på konceptet. På minglet får du lära känna andra socialt nyfikna, diskutera kring några givna teman samt dela med dig av din berättelse. Deltagande i kvällen förutsätter inte deltagande i Cirkeln, men anmälningar kan göras på plats. På grund den internationella publiken, kommer den gemensamma presentationen att gå på engelska. Nästa mingle hålls på Luckan i Helsingfors (Simonsgatan 8) den 20.3 kl. 17.30. Anmälningar till Cirkel-minglet görs till [email protected] eller [email protected]

 

*På grund av begränsade resurser startas nya grupper för tillfället endast i huvudstadsregionen. Vi hoppas kunna erbjuda grupper på andra håll i Finland också inom kort.

CIRKELN

En Cirkel bildas av dig och tre personer du sannolikt inte känner. Cirkeln träffas fyra gånger i deltagarnas hem och hjälper varandra med enkla sysslor. Kanske hon behöver hjälp med att rensa i förrådet och han med blomlandet? Inget tungt arbete, bara små tjänster och ett avslappnat sätt att umgås. Fyra värdar och fyra glada möten i varandras hem.

HELT PRAKTISKT

En cirkel består av fyra för varandra okända personer som sammanförs för att träffas fyra gånger; en gång hemma hos varje gruppmedlem. Under en träff, som förslagsvis kan vara i 2-3 timmar, utför gruppen en uppgift som värden valt ut. Uppgiften är i princip helt valfri, men det är bra att beakta vissa saker när man planerar sitt program (läs mer nedan).

Luckans personal koordinerar grupperna, men i de egentliga träffarna deltar bara de fyra Cirkel-medlemmarna. 

KAN JAG VÄLJA MIN CIRKEL?

I samband med anmälan kan du uppge önskemål gällande t.ex. språk eller det geografiska läget för Cirkeln, t.ex. Helsingfors, Esbo osv. Uppge också gärna vilka språk du är beredd att umgås på. Du kan också uppge andra önskemål, t.ex. om du gärna skulle träffa andra i ungefär samma ålder, och vi beaktar önskemålen i mån av möjlighet.

ANSVAR

Luckan i Helsingfors koordinerar Cirkeln, tar emot anmälningar, sammanställer grupperna, föreslår en tidtabell och följer upp deltagarnas erfarenheter. I Cirkeln bär alla deltagare sitt eget ansvar och alla förbinder sig till att på bästa möjliga sätt bidra till en positiv upplevelse för alla. I Cirkeln gäller naturligtvis samma regler som vid vilket som helst annat besök; respektera värdens hem och följ de regler som gäller hos var och en.

Kom ihåg att varje deltagare förbundit sig endast till fyra träffar. Om du önskar kontakta dina gruppmedlemmar i andra ärenden, kom då ihåg att fråga om det går för sig. Om man hittar nya vänner genom Cirkeln, är det en fin bonus, men ingen ska känna press på vänskap eller vidare kontakt efter avslutat program.

GÖRA VAD?

Varje värd vet själv hurdan hjälp hen har bästa nyttan av, men behöver man tips så kommer här några:

Hemma inne
Laga mat / baka / städa köksskåp / lätt städning / stryka kläder / vika lakan / organisera i skåpen / små sömnadsjobb / möblera om / små fixarprojekt / pyssla / vattna blommor / röja i förråd / ordna restaurangdag tillsammans / kalasförberedelser

Hemma ute
Trädgårdsarbete / plantering / små byggprojekt / måla staket / plocka äppel / röja i förrådet

Annanstans
Storhandla / hjälp med blanketter / öva språk / läxhjälp / plocka svamp eller bär / exkursioner / kaffe på stan

VEM KAN VARA MED?

Åldersgränsen för Cirkeln är 18 år, men i övrigt finns inga begränsningar. Du behöver inte ha eget hushåll för att delta, det finns många alternativ till hemmaträffarna (se nedan).
Obs. För tillfället startas Cirkel-grupper endast i huvudstadsregionen, men vi hoppas kunna finnas till på flera orter snart.

HUR ANMÄLER JAG MIG?

Du anmäler dig genom att fylla i formuläret på denna sida. Du kommer sedan att få en bekräftelse och en inbjudan till följande Cirkel-mingel på Luckan i Helsingfors. På minglet matchas grupperna bland de personer som är närvarande, förutsatt att de uppgivna önskemålen möts.  Med gruppen lägger vi tillsammans upp en preliminär tidtabell, som de sedan vid behov kan ändra själva.

VAD FÖRBINDER JAG MIG TILL?

Varje deltagare förbinder sig till fyra träffar; en träff hos varje gruppmedlem. För rättvisans skull är det viktigt att alla deltar i alla träffar. Under de fyra träffarna hjälps alla åt att utföra den uppgift som värden utsett, och alla bidrar till mötet på bästa möjliga sätt. Varje värd får själv välja sin uppgift, men man bör sträva till att välja en uppgift som känns bekväm för alla. Efter de fyra träffarna kan gruppen välja att fortsätta träffas, och om gruppen då behöver kompletteras, så hjälper personalen på Luckan att hitta nya medlemmar till gruppen. 

RIKTLINJER FÖR ARBETET

Vi rekommenderar tillfällen på 2-3 timmar, antingen varje eller varannan vecka. Annat kan naturligtvis bestämmas om alla är överens. Gruppen kommer på förhand överens om tid och plats för träffarna, och strävar till att hålla tidtabellen. Det är krävande att med kort varsel försöka hitta nya tider som passar alla.

När du funderar över hurdana sysslor du kan erbjuda gruppen, är det bra att beakta följande:

  • Det är inte ett krav att bjuda hem gruppen till ditt hem, det finns mycket man kan göra även på allmän plats.
  • Sträva till att gruppen kan utföra uppgifterna i samma utrymme, så att man koncentrerar sig på det väsentliga, nämligen umgänget.
  • Tänk på säkerheten. Erbjud sådana aktiviteter som även oerfarna tryggt kan utföra.
  • Undvik fysiskt utmanande, motbjudande eller alltför privata uppgifter. Tänk på vad du själv skulle vara beredd att utföra i någon annans hem.
  • Förbered uppgiften: se till att alla har en uppgift och att alla får känna sig behövda.
  • Man får gärna bjuda på ett mellanmål åt sina gäster.
  • Var öppen för olika uppgifter. För en värd kan den största hjälpen vara språkövning över kaffet, medan följande värd kan önska städhjälp i förrådet. Det är inte en tävling om vem som bjuder på den trevligaste uppgiften, utan alla väljer det som verkligen är till hjälp för en själv.

YES, JAG VILL VARA MED I CIRKELN!

Anmälan till Cirkeln är gratis och icke-bindande. Ditt slutliga svar ger du på Cirkel-minglet (se ovan).

Namn*

Epost*

Telefon*

Ålder*
18-2526-2930-3536-4546-5556-6566-

Nationalitet

Var vill du vara värd för Cirkeln?*
Ex. "Eget hem i Alberga" eller "På allmän plats någonstans i södra Helsingfors". Observera att det är frivilligt att bjuda hem gruppen till sig.

Var vill du helst delta i Cirkeln? (ort/område)*
Ex. "Var som helst i Helsingfors" eller "Endast Borgå"

Språk som jag vill umgås på*

Berätta lite om dig själv (ju mer du berättar, desto bättre kan vi matcha dig med likasinnade). T.ex. vad skulle du behöva hjälp med i ditt hem? Vad annat gör du gärna? Deltar du gärna i en föräldragrupp? Vill du helst matchas med jämnåriga? Har du önskemål vad gäller tidtabellen?

Flera frågor? Hör av dig till [email protected]


Cirkeln är en del av Frendi, ett projekt som koordineras av 
Föreningen Luckan r.f. och finansieras av EU:s nationella Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Projektets mål är att skapa naturliga mötesplatser för att stöda en dubbelriktad integration.

Grafisk design ”Cirkeln”: Linn Henrichson